เมืองไทยแคปปิตอล ให้ยืมง่าย 3,000 – 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

เมืองไทยแคปปิตอล เป็น สถาบันการเงิน ที่ใหญ่และ เชื่อถือได้ 100% และเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่กำลังเป็นกระแสนิยม สินเชื่อจากเมืองไทยแคปปิตอลมาในรูปแบบ ที่ พร้อมให้บริการ เป็นสินเชื่อ ที่เข้าถึงได้ง่าย สำหรับทุกคน และยังอนุมัติไวไม่ต้องค้ำข้อดี ของในตัวสินเชื่อตัวนี้ ผู้มีรายได้น้อย ก็ยังสามารถยื่นขอ สมัครได้ เพื่อเปิดโอกาศ ให้ทุกท่านสามารถเข้าถึง ในตัวสินเชื่อ ได้อย่างทั่วถึง เพียงให้ท่านเดินเข้ามาหาเราจุดประสงค์หลักออกมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้จ่าย โดยมีวงเงินเริ่มต้น อยู่ที่ 3,000 – 20,000 บาท สามารถผ่อนได้นาน สูงสุด ที่ 36 เดือน คิดอัตราร้อยละ 24.00/ปี คิดดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

จุดเด่นของสินเชื่อ

วงเงินกู้ของสินเชื่อ

  • 3,000 – 20,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระคืน

  •  คืนผ่อนชำระ ได้นาน 10-36 เดือน

รูปแบบการผ่อนชำระเงินคืน

  • คืนเงินผ่อนชำระเป็นรายเดือน

คำนวณส่วนอัตราดอกเบี้ย

  • คิดอัตรา ร้อยละ 24.00 ต่อปี คำนวณ แบบลดต้นลดดอก

ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อ ส่วนบุลคล เมืองไทย แคปปิตอล

  • สมัครได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอล สาขา ใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

กรณีลูกค้าเก่าบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

  • กรณีที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท/เดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ได้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ และ ผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อ   ส่วนบุคคล อื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง
  • กรณีที่มีรายได้ ตั้งแต่ 3 หมื่นบาท/เดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ได้ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้

ท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

error: Content is protected !!