สินเชื่อ ออมสิน ให้ยืม 300,000 อาชีพอิสระ ผ่านง่าย ผ่อนนานถึง 25 ปี

ท่านใดที่กำลังมองหาสินเชื่อ วันนี้ เรามี สินเชื่อมานำเสนอ สามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท สมัครได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ พนังงานประจำหรือ เจ้าของกิจการก็สามารถสมัครยืมได้ สำหรับท่านใดที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน หมุนเงินไม่ทัน หรือ ต้อง เงินกู้ เพื่อเป็นใช้จ่ายในยามจำเป็น โดยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืมนี้ มีชื่อเรียกว่า ‘สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์’ จาก ธนาคารออมสิน ซึ่งได้ออกแบบมา เพื่อรองรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ เพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ผ่อนจ่ายสบายๆยาวนานกันเลยทีเดียว รายละเอียด และ คุณสมบัติมีอะไรบ้างเรารวมไว้ที่นี่แล้ว

จุดประสงค์ ของสินเชื่อ

 • เพื่ออุปโภค และ บริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น(ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติ

 • บุคคลสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปี ขึ้น
 • ต้องมีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน

รายละเอียดของสินเชื่อ

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ มาค้ำประกัน กู้ยืมได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย
 • กรณีใช้บุคคล มาค้ำประกัน กู้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • กู้ยืมได้ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมิน ที่ดิน
 • กู้ยืมได้ไม่เกิน 85% ของราคา การประเมิน ห้องชุด
 • กู้ยืมได้ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดินพร้อมอาคาร

อัตราดอกเบี้ย

 • การคิดดอกเบี้ย เป็นไปตามธนาคารออมสินได้กำหนดใว้
 • ระยะเวลาการชำระคืน

 

 

สามารถชำระ เงินให้กู้ยืมคืนได้ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืนรวมทั้งดอกเบี้ยในงวดแรกตามสัญญาหลักเกณฑ์

 • กู้ยืม ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 7 ปี
 • กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 25 ปี

กรณีที่ใช้ บุคคลมาค้ำประกัน

 • ใช้บุคคลค้ำ ประกันได้เกิน 1 คน

ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ ติดต่อได้
 • ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
 • บุคคลที่มาค้ำประกันถ้าเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้ที่มาค้ำประกัน ถ้าเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ ประจำ ของทางบริษัทเอกชน ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้ที่มาค้ำประกัน ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

ท่านที่สนใจ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

error: Content is protected !!