ทีทีบี เปิดโอกาส ให้ลูกค้า สินเชื่อบุคคล ผู้มี รายได้น้อยกู้ได้ ผ่อนสบายนานถึง 60 เดือน

ธนาคาร ทีทีบี ได้ เปิดโอกาสทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้า ที่ มีเป้าหมาย มีความคล่องตัว การสร้างชีวิตทางด้านการเงินที่ดี และ ธนาคารได้ออก สินเชื่อบุคคล แคชทูโก (Cash2Go)  เงินให้กู้ยืม เพื่อวัตถุประสงค์ (Cash4Good) สำหรับกลุ่มลูกค้า ผู้มีรายได้ประจำ (Employee)  หรือ รับเงินเดือนผ่านบัญชี ttb โดยการ ที่ มอบอัตราดอกเบี้ย
พิเศษ เดือนที่ 1 –12 อยู่ที่ CPR – 7.01% = 10.99% / CPR – 5.01% = 12.99% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า) และ รับอัตราดอกเบี้ย Cash2Go สูงสุดที่ 25% ต่อปี ตามรายได้ลูกค้า ในเดือนที่ 13 เป็นต้นไป พร้อมรับส่วนลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี เมื่อมีการใช้งานบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี นั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ก็ยังมีระยะเวลาผ่อนสบายนานถึง 60 เดือนอีกด้วย รายละเอียดดังนี้

 

จุดเด่นของสินเชื่อ แคชทูโก

 • รับอัตราดอกเบี้ยตามโปรแกรมสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก สูงสุดที่ 25% ต่อปี ตามรายได้ลูกค้า ในเดือนที่ 13 เป็นต้นไป พร้อม
 • รับส่วนลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี เมื่อมีการใช้งานบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนดวงเงิน
 • ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • (กรณีลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ ไม่ตรวจสอบจำนวนสถาบันผู้ให้บริการมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% – 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก(ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า)
ในเดือนที่ 13 เป็นต้นไป ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี 5 ครั้งต่อเดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงิน อนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ย จะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อ แคชทูโก

 • 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม 2566
คุณสมบัติ

 • จำกัดผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่าน บัญชี ttb ที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (ฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป)
 • ต้องเป็นพนักงาน ประจำที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

(กรณีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท สามารถแจ้ง ให้ลูกค้าส่งเอกสารรายได้อื่น ๆ มาเพิ่มเติมได้ โดยแนบเอกสาร ต้นฉบับ หรือ สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดเงินฝาก หน้าแรกที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
 • เอกสารแสดงความจำนงค์ Purpose of Loan

สำหรับท่านใด ที่ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไ ด้ที่ ธนาคาร ทีที บี ธนชาติTMBทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

error: Content is protected !!