กรุงไทยใจดี ให้ยืม 100,000 ผ่อนถูก เพื่อคนลำบาก ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารกรุงไทย เปิดสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม 100,000 บาท สามารถ สมัครผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร อนุมัติง่าย รู้ผลไว ไม่ต้องค้ำประกันใดๆ และ สามารถ ผ่อนแบบสบายๆ หลักพันบาท ต่อเดือน และ ยังชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน หรือหาก กู้เงิน 50,000 เลือกผ่อนชำระ 84 เดือน ผ่อนหลักร้อย ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกให้กันผู้ที่ประสบกับปัญหาด้านการเงิน

หลายคนที่ต้องตกงาน หรือ บางคนอาจมีรายได้ลดลง และ อย่างที่ทราบกันดีว่า หน่วยงานของรัฐไม่นิ่งนอนใจ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผ่านโครงการต่างๆ มาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้าง ซึ่งโดยล่าสุด ธนาคารกุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ได้เปิดโครงการสินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้ยืม วงเงินอนุมัติ 100,000 บาท ต่อราย และ ยังสามารถ สมัครผ่านได้ที่ แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไวภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องมีคนค้ำ
จุดเด่น

– ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องใช้เอกสาร

– ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

– สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไว 5 นาที

– วงเงินหมุนเวียนสำรอง พร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท ทุกคนจะได้วงเงินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กัน เครดิต และฐานของเงินเดือน

– กู้ยืม 100,000 บาท ผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุด 84 เดือน หรือผ่อน เพียง 1,653 บาทต่อเดือน

– กู้ยืม 50,000 บาท ชำระคืน 84 เดือน หรือ ผ่อนเพียง 826 บาท ต่อเดือน
คุณสมบัติ

– มีสัญชาติไทย

– เป็นลูกค้าธนาคาร และ มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

– ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai Next หรือ Krungthai Connext แล้วเท่านั้น
อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยต่อปี 15-24% (คิดดอกเบี้ยดอกที่ใช้วงเงิน )

– ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปี โดยอัตโนมัติ) กรณีที่ผ่อนชำระดี และ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

เงื่อนไขบริการ

– ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

– ค่าอากรแสตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับ อนุมัติไม่เกิน 100,000 บาท และ อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนดไว้

– ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกรอบของการผิดนั้ดชำระหนี้

เอกสารประกอบที่ใช้สมัคร ยื่น ขอสินเชื่อ

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

– ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

– Statement

หมายเหตุ ต้องชำระหนี้ ให้กับธนาคารตามจำนวน และ ตรงตามรอบที่กำหนดไว้

– กรณีที่ ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่ระไว้ในสัญญา บวกร้อยละสามต่อปี

– ค่าปรับ ค่าดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อ ปี

– อัตราดอกเบี้ย คิดคำนวณตั่งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02 111 1111

error: Content is protected !!